Image Image Image Image Image

copyright 2016, fatehshams.com

Scroll to Top

To Top

Featured Projects

(Vem är Sverige?) (Vem är Sverige?) (Vem är Sverige?) (Vem är Sverige?) (Vem är Sverige?) (Vem är Sverige?)

On 08, Aug 2012 | In | By Fateh Shams

(Vem är Sverige?)

My Role: Colorist
Post-production: Shoot&Post
Production: Dox Film

In Swedish:
“De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.”

De mänskliga rättigheterna talar sitt tydliga språk, men varför behövs det då ändå frivilligorganisationer runt de rättslösa för att överleva i Sverige?

Detta är en film som undrar om en människa kan vara illegal enbart genom att finnas till. Vad är svenskt och vem är svensk? Vad innebär gemenskap och hur känns det att stå utanför? Hur ser det ut där, dit mänskliga rättigheter inte når?

Watch Trailer